Teamcoaching

Teamcoaching

Hoe staat het met de ontwikkeling van jullie team?

Hoe kun je als je team de samenwerking versterken, met gedoe leren omgaan, een veilig leerklimaat creëren en het conflict niet uit de weg gaan?  Hoe gaan jullie om met verschil en hoe benutten jullie deze? Wat is jullie kracht en wat zijn jullie belemmeringen? Welk ontwikkeling willen jullie maken als team?

Het lijkt van buitenaf zo eenvoudig tot je er middenin zit. Juist een externe coach kan je als team ondersteunen bij het ontdekken van dynamieken en patronen die versterkend of verzwakkend werken. Om beweging te brengen daar waar het vast zit.

In de vele coaching die ik heb gegeven heb ik ontdekt dat dat wat er speelt vaak persoonlijk  wordt gemaakt. De neiging is dan een coach voor deze persoon in te huren, terwijl een interventie in het team (systeem) waarschijnlijk een groter effect kan hebben . Net als mensen zich ontwikkelen zo ontwikkelt ook een team zich. Het team (systeem) heeft effect op medewerkers, de organisatie en andersom.

De teamcoaching, teamontwikkeling en facilitering van teams vanuit Well-Bee is gericht op het versterken van de ontwikkeling van het team, op ruimte maken daar waar het vast zit en op bewustwording van patronen en dynamieken die versterkend of juist verzwakkend werken voor het geheel.

Teamcoaching een wondermiddel?

Een wondermiddel, hebben wij  niet. Maar wel een frisse werkwijze die jou en je team ondersteunt bij het zetten van kleine betekenisvolle stappen. Ook bieden wij een nieuwe manier van kijken, een andere bril, een bril die ontschuldigt waardoor er ruimte ontstaat in het team.

“Alle gedrag is logisch, niet altijd handig” Marijke Spanjesberg

Systeemdenken, deep-democracy en systemisch werken zijn methodieken waar wij mee werken in teams. Daarbij maken wij ook gebruik van de natuur en mindfulness als inspiratiebron.

Well-Bee heeft een eigen  buiten locatie in Westwoud (tot 10 personen ) nabij Hoorn , Masja Bijman, de coach is opgeleid als Teamcoach bij Teamchange en heeft als vervolg de leergang systeemdenken, deep-democracy level 1,2,3 en de leergang systemisch gevolgd.  Naast teamcoaching geeft zij ook intervisie, workshops en  individuele coaching voor leidinggevenden en professionals.

Wil  je als leidinggevende, team of organisatie werken aan de ontwikkeling van je team? Bel dan voor een kennismaking met Masja Bijman: 06-18569305.

In teams van meer dan 10 medewerkers werken wij met twee teamcoaches.

Teamcoaching en teamontwikkeling, Hoorn, Enkhuizen, Alkmaar, Westfriesland

“Het team is meer dan een som der delen”

Versterken van communicatie in het team, versterken van samenwerking, teamcoach hoorn, teamcoach in de zorg, versterken van samenwerking, training feedback